Framtidstro i brytningstid

när lokal handlingskraft blir svaret på globala utmaningar

Välkommen till Gnesta 18-20 september 2020!


Framtidstro i brytningstid

Årets omställningskonferens erbjuder en mötesplats där vi tillsammans utforskar teman som regenerativa kulturer, personlig och lokal resiliens, aktivt hopp och inre omställning.

  • Hur kan kris bli till katalysator för omställning?

  • Hur bygger vi ett resilient lokalsamhälle?

  • Vad innebär regenerativa kulturer?

  • Hur kan inre omställning hjälpa oss inför den utveckling vi ser i världen?

 

Konferensen riktar sig till dig som är, eller vill vara, en aktiv förändringsaktör för omställning.​Eftersom det finns ett stort behov av att belysa frågan om hur vi ställer om, vill vi skapa en mötesplats för samtal, inspiration, nya lösningar och projektidéer.

 

Liksom tidigare konferenser kommer vi att använda oss av en medskapande process där presentationer av inspiratörer följs av dialog, workshops och konstnärliga inslag. Vi vill skapa en kreativ miljö där människor från olika samhällssektorer möts och visionerar tillsammans, och där många nya projekt och samarbeten kan födas. 


Plats och datum

Konferensens huvuddagar är 19-20 september, men tjuvstartas med en festival fredagen den 18 september.

Har du frågor eller tips? Vill du bidra med en aktivitet eller workshop? Kontakta oss!